Sương sớm Tháp Rùa* Sương sớm Tháp Rùa (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Sớm nay (14-3-2012), Vườn hoa 1-6 mù sương, tôi dự đoán Hồ Gươm chắc cũng mù sương. Liền mang túi máy ảnh lên xe buýt, chờ xe lâu quá, đến nơi thì quá muộn, sương đã tan gần hết. Chẳng lẽ quay trở về. Đành lững thững bách bộ một vòng quanh hồ, coi như đi tập thể dục buổi sáng. Máy ảnh đeo trước ngực, thấy gì chụp nấy, cũng may trời lặng gió nên Tháp Rùa in bóng nước. Bỗng nhớ lời cụ Võ An Ninh, sinh thời cụ thường bảo chúng tôi: "Nếu chụp ảnh Tháp Rùa mà không có bóng thì tiền cảnh, hậu cảnh đẹp đến đâu, ảnh cũng …vứt!".
Biết rằng ảnh chẳng ra sao. Thôi, cũng đành post lên blog để rút kinh nghiệm vậy.
* Sương sớm Tháp Rùa (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

* Sương sớm Tháp Rùa (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Tháp Rùa (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Tháp Rùa (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Tháp Rùa (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành* Sương sớm Tháp Rùa (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (12). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (13). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (14). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (15). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (16). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (17). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (18). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (19). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (20). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Tháp Rùa (21). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements