12 công trình khoa học được trao giải thưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho 32 công trình và cụm công trình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2010.

Cố GS Trần Quốc Vượng, một trong số tác giả đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ 2010.
Trong đó, 12 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước thuộc 5 lĩnh vực: Khoa học Xã hội và nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Nông nghiệp, Lĩnh vực Khoa học Y- dược.

Trong số 12 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này có 5 công trình thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và nhân văn, 3 công trình thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, 2 công trình thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, 1 công trình thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp và 1 công trình thuộc lĩnh vực Khoa học Y- dược.

Ở giải thưởng Nhà nước, số công trình trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và nhân văn cũng chiếm ưu thế với 11 công trình và cụm công trình. Trong khi đó, lĩnh vực khoa học tự nhiên chỉ có 2 công trình, lĩnh vực Khoa học kỹ thuật chỉ có 3 công trình, lĩnh vực khoa học nông nghiệp chỉ có 1 công trình và lĩnh vực Y-dược có 3 công trình.

Theo Bộ KH&CN, 32 công trình và cụm công trình lần này được Hội đồng Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cùng 12 Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành đánh giá và lựa chọn từ 67 công trình có hồ sơ xét thưởng hợp lệ. Theo ông Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ 2010, quá trình đánh giá và xét thưởng đã được thực hiện nghiêm túc và “khắt khe”.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được trao tặng cho các nhà khoa học, tác giả của các công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống đồng thời góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Các tác giả có công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về KHCN sẽ được nhận Bằng Giải thưởng của Chủ tịch nước, kèm theo tiền thưởng 200 triệu đồng đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và 120 triệu đồng với Giải thưởng Nhà nước.

Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào sáng ngày thứ bảy, 18/02/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Danh sách các công trình được đề nghị trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2010

1. Công trình: Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhóm tác giả: Cố GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS. TS. Nguyễn Thanh Tuấn, PGS. TS. Trần Minh Trưởng.
2. Cụm công trình: Văn hóa Việt Nam: Truyền thống và hiện đại. Tác giả: Cố GS. Trần Quốc Vượng.
3. Cụm công trình: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam. Tác giả: GS. Hà Minh Đức.
4. Cụm công trình: Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm. Tác giả: GS. Lê Trí Viễn.
5. Cụm công trình: Lý luận phê bình, phương pháp luận nghiên cứu văn học. Tác giả: GS.TSKH Bùi Văn Ba (Phương Lựu).
6. Cụm công trình: Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước Đệ Tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam. Đồng tác giả: gồm 49 người.
7. Cụm công trình: Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam. Đồng tác giả: 45 người.
8. Cụm công trình: Thiên nhiên, lãnh thổ và các vùng địa lý Việt Nam. Tác giả: Cố PGS. Lê Bá Thảo.
9. Công trình: Ứng dụng 5 giải pháp khoa học công nghệ để chế tạo các loại thiết bị nâng hạ tại Việt Nam. Tác giả: CN. Nguyễn Tăng Cường.
10. Cụm công trình: Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ ngành Điện ảnh phục vụ kháng chiến bảo vệ tổ quốc và phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Tác giả: PGS. TS. Trần Quang Ngọc.
11. Cụm công trình: Ngăn sông đập trụ đỡ và đập xà lan. Đồng tác giả: 1. GS.TS Trương Đình Dụ, PGS.TS Trần Đình Hòa. 3. ThS Trần Văn Thái, ThS Thái Quốc Hiền, ThS Trần Minh Thái, TS. Vũ Hồng Sơn, ThS Nguyễn Thế Nam, 8. ThS Phan Đình Tuấn.
12. Cụm công trình: Nghiên cứu mô hình kết hợp quân dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Thưởng, GS.TS. Lê Bách Quang, Cố GS.TS. Phạm Ngọc Giới. TS. Chu Tiến Cường. TS. Đinh Ngọc Duy, TS. Trần Huy Dụng, BSCKI. Đào Nguyễn Thắng. Cố GS. TS. Đỗ Nguyễn Phương và các cộng sự.

Advertisements