Kết quả Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2010 và 2011

Năm 2010:

Lỏng và tuột (Tập truyện ngắn) Trần Đức Tiến
Lính trận (Tiểu thuyết) Trung Trung Đỉnh
Minh sư (Tiểu thuyết lịch sử) Thái Bá Lợi
Giữa dòng chảy lạc (Tiểu thuyết) Nguyễn Danh Lam
Bầu trời không mái che (Thơ) Mai Văn Phấn
Sóng và khoảng lặng (Thơ) Từ Quốc Hoài

Năm 2011:

Đội gạo lên chùa (Tiểu thuyết) Nguyễn Xuân Khánh
Huyền thoại tàu không số (Ký) Đình Kính
Ngày linh hương nở sáng (Thơ) Đinh Thị Như Thúy
Hoan ca (Thơ) Đỗ Doãn Phương
Luận bàn Minh triết và minh triết Việt (LLPB) Hoàng Ngọc Hiến

Advertisements