* Sen Tịnh Đế (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

TỊNH ĐẾ LIÊN (1)

Tịnh Đế liên hoa nghĩa vợ chồng
Một thân tơ quyện tấm lòng chung
Đôi nụ – đơm hoa – đài gương tím
Trọn đời son sắt trái tim nồng.

Đoàn Đức Thành

Advertisements