BÍ THƠ

Cả đêm trằn trọc với thơ Xuân
Ghép mãi chẳng ra được câu vần
Khi thì rạo rực khi lạnh cóng
Trời nóng mà ta chẳng đổi chăn.

Đoàn Đức Thành

Advertisements