LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG SÁCH VIỆT NAM 2011
doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Chiều nay, 27-12-2011, tại Bộ Thông tin-Truyền thông, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng sách hay, sách đẹp 2011. Năm qua, 35 nhà xuất bản đã xuất bản 26.000 tên sách, đã gửi 198 cuốn Sách hay và 156 cuốn Sách đẹp để Hội đồng giải thưởng sách VN xét chấm giải. Hội đồng đã chọn được 44 cuốn Sách hay (3 giải Vàng, 16 giải Bạc, 16 giải Đồng, 9 giải Khuyến khích) và 40 cuốn Sách đẹp (4 giải Vàng, 7 giải Bạc, 10 giải Đồng, 15 giải Khuyến khích, 3 giải Bìa đẹp, 1 giải Đặc biệt).
3 giải Vàng Sách hay gồm: "Huỳnh Thúc Kháng – Tuyển tập" (Chương Thâu, Phạm Ngô Minh sưu tầm, NXB Đà Nẵng), "Việt Nam đất nước con người" (chủ biên: Lê Thông, NXB Giáo dục Việt Nam), "Thực hành cấp cứu nhi khoa" (Giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Công Khánh, Giáo sư – tiến sĩ khoa học Lê Nam Trà, NXB Y học).
NXB Kim Đồng đã giành được 5 giải thưởng Sách hay, 4 giải thưởng Sách đẹp và 1 giải Bìa đẹp.
5 giải thưởng Sách hay bao gồm: 2 giải Bạc cho 2 cuốn sách "Từ kinh đô đến thủ đô – Dặm dài đất nước theo năm tháng" (nhóm tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Đoàn Đức Thành), "Con chuồn chuồn đẹp nhất" (Cao Xuân Sơn);

3 giải Đồng gồm: bộ "Tranh truyện dân gian VN song ngữ" (lời Nguyễn Công Hoan, tranh nhiều tác giả), bộ "Những người sống quanh em" (Nguyễn Thị Bích Nga), "Xúc cảm nguy hiểm" (Phan Hồn Nhiên).
4 giải Sách đẹp: 1 giải Vàng "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" (Tạ Huy Long trình bày); 3 giải Đồng cho “Đồng dao cho em” (Cty in Phú Thịnh; Bùi Hải Nam, Quang Toàn, Kim Điệp trình bày); bộ “Tranh truyện dân gian VN song ngữ” (Cty in Phú Thịnh; nhiều người trình bày); “Truyện cũ Hà Nội” (Cty in Phú Thịnh; Nguyễn Kim Điệp trình bày). 1 giải Bìa đẹp của bộ sách “Đồng dao cho em” do Nguyễn Kim Điệp trình bày. * Nhóm tác giả, từ trái sang: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Đoàn Đức Thành.

Advertisements