Mời nghe cả năm trong kho tàng âm nhạc Việt Nam tại đây

HỒN QUÊ: http://www.honque. net/
BẾN XƯA: http://www.benxua. com/
PHẠM DUY: http://www.phamduy2 000.com/
TRỊNH CÔNG SƠN: http://www.trinh- cong-son. com/ http://www.tcs- home.org/

NHẠC DÂN CA: http://e-cadao. com/julia/ danca_index. htm
VUÔNG CHIẾU – LUÂN HOÁN: http://www.luanhoan%20.net/tacgiavn/%200tgvn.htm
VIỆT NHẠC – MINNESOTA : http://vietnhac. org/cms/
NHÓM CA TRƯỞNG: http://www.catruong .com/
DU CA VIỆT NAM : http://www.ducavn. com/
ĐẶC TRƯNG: http://dactrung. net/default. aspx
CỎ THƠM MAGAZINE: http://cothommagazine.com/nhac/
GẠCH NỐI ON-LINE: http://www.gachnoio nline.org/ diendan/index. php?act=idx
VIETNAMESE MUSIC DATABASE: http://vmdb. com/
HẠT NẮNG: http://music. hatnang.com/
BẾN NHẠC: http://www.bennhac. com/
NHẠC CỦA TUI: http://www.nhaccuat ui.com/
TETET: http://tetet. net/
LÀNG VIỆT: http://www.langviet .net/forums/ index.php? showtopic= 53536
ÂM NHẠC VIỆT: http://amnhacviet. net/
PHỐ XƯA: http://khanhly. net/phoxua/ tt.asp?forumid= 65

SAIGON GATE: http://www.saigonga te.com/Nhac. asp?Type= NhacViet
IMEEM: http://www.imeem. com/groups/ _swd79sJ, nhac-viet- nam/
BAAMBOO: http://baamboo. com/?tab= mp3 WORLD OF INSTRUMENTAL MUSIC: http://www.woim. net/
HUYỀN DIỆU THANH: http://huyendieutha nh.blogspot. com/search/ label/Instrument al
HỌC TRÒ VIỆT: http://hoctroviet. blogspot. com/
DIỄM XƯA CAFE: http://my.opera. com/diemxuacafe/ blog/
VIỆT FUN: http://www.vietfun. com/
VIDEO4VIỆT: http://www.video4viet.com/
YÊU ÂM NHẠC: http://www.yeuamnhac.com/cbeta/music.php
YÊU NHẠC VÀNG: http://www.yeunhacvang.com/
YÊU CA HÁT: http://music. yeucahat. com/song/
HOA PHƯƠNG NAM: http://www.hoaphuon gnam.com/ music/index
ÂM NHẠC WORLD: http://amnhacworld. com/anw/# Home
VIỆT NAM THƯ QUÁN: http://vnthuquan. net/nhac/
VIỆT GUITAR: http://guitar. vn/
GUITAR VIỆT NAM : http://guitarvietna m.net/ MUZIIC: http://www.muziic.com
GIAI ĐIỆU 24H: http://www.giaidieu 24h.us/#Home
AO SAU VƯỜN: http://aosauvuon. fortunecity. net/ntcf_ vnba.htm
BẾN BỜ ÂM NHẠC: http://benboamnhac. net/index. php
TRỐNG CƠM: http://www.trongcom .com/?cID= 2
THƠ NHẠC VIỆT: http://www.thonhacv iet.com/
NHỊP CẦU ON-LINE: http://www.nhipcauo nline.com/
TÌNH CA VIỆT: http://www.tinhcavi et.com/music/ #/Home
NHỊP SỐNG HUẾ: http://www.nhipsong hue.net/music/ #Home
SÓNG NHẠC: http://songnhac. vn/
MP3 ZING: http://mp3.zing. vn/
VN4000: http://www.vn4000. com/content/ section/6/ 96/
LÀN SÓNG XANH: http://www.lansongx anh.vn/LSX/ index.aspx
BÀI HÁT VIỆT: http://baihatviet. vtv.vn/Home/ Index I
LOVE NGOC LAN: http://ilovengoclan .com/
SĨ PHÚ FOUNDATION: http://siphufoundat ion.com/chuong1. html
TRUNG TÂM ASIA : http://www.trungtam asia.com/
THÚY NGA PARIS : http://www.thuyngao nline.com/

Chương Trình Phát Thanh:

70 NĂM TÌNH CA – Hoài Nam phụ trách – Đài SBS (Úc Châu) http://ngaydochungm inh.com/70NamTin hCa/70NamTinhCa. html
CA KHÚC VIỆT NAM – Thanh Trang phụ trách – Đài VOA (Voice of America – Tiếng Nói Hoa Kỳ) http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=783&Itemid=47
ÂM NHẠC CUỐI TUẦN – Thy Nga phụ trách – Đài RFA (Radio Free Asia – Á Châu Tự Do) http://www.rfa. org/vietnamese/ programs/ MusicForWeekend
CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC – Bích Huyền phụ trách – Đài VOA http://www.voanews. com/vietnamese/ poetry-and- music.cfm
NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG – Trường Kỳ phụ trách – Đài VOA http://www.voanews. com/vietnamese/ vietnamesemusic. cfm
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT – Thụy Khuê phụ trách – Đài RFI (Radio France Internationale) http://thuykhue. free.fr/index. html
"NHẠC CHỦ ĐỀ" do Duy Trác phụ trách; "ÂM THANH & NGÔN TỪ" do ĐoànThế Ngữ phụ trách
Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston (Voice of VietNam – VOVN – Houston , Texas ) http://www.vovnradi o.com/programs/
NHỮNG SÁNG TÁC MỚI – Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách – Đài Việt Nam Hải Ngoại http://www.radiohai ngoai.com/ TuanNay/m3u/ sangtacmoi. m3u
HẢI NGOẠI THI CA – Miên Du Đà Lạt phụ trách – Đài Sài Gòn – Dallas, Texas http://saigonradio8 90am.com/ ?q=hntc_vw

Nhạc Sĩ:

TRẦN QUANG HẢI: http://www.tranquanghai.com/ http://tranquanghai .blogspot. com/
THANH TRANG:
http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=330&Itemid=47
LÊ VĂN KHOA: http://www.levankho a.com/news/ ?page_id= 11
PHẠM ĐỨC HUYẾN: http://www.phamduchuyen.com/
DƯƠNG THIỆU TƯỚC: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=697&Itemid=47 LÊ TRỌNG NGUYỄN: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=546&Itemid=47 HOÀNG TRỌNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=604&Itemid=47 PHÓ QUỐC THĂNG & PHÓ QUỐC LÂN: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=761&Itemid=47
NHẬT BẰNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=602&Itemid=47
NGUYỄN TÚC: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=607&Itemid=47
TÔ HẢI: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=763&Itemid=47
NGÔ THỤY MIÊN: http://honque. com/ngothuymien/
VŨ THÀNH AN: http://www.vuthanha n.com/
NHẬT TRƯỜNG: http://www.nhattruo ngmusic.com/
ANH BẰNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=777&Itemid=47
LÊ DINH: http://www.ledinh. ca/
ĐĂNG KHÁNH: http://www.dangkhan h.com/vi/ home/
DUY CƯỜNG: http://www.duycuong .com/ http://hoaamduycuon g.blogspot. com/
LÊ UYÊN PHƯƠNG: http://leuyenphuong .com/
NGUYỄN ÁNH 9: http://www.bluemelo dyvn.com/ nguyenanh9/ begin.php
VŨ ĐỨC NGHIÊM: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=702&Itemid=47 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=698&Itemid=47
ĐỨC HUY:
TRỊNH NAM SƠN:
NGỌC TRỌNG:
TÙNG GIANG:
LÊ TOÀN:
http://www.letoan. com/ TRẦN CHÍ PHÚC: http://www.tranchiphuc.com/blog/
HOÀNG THANH TÂM: http://hoangthanhta m.blogspot. com/
TRƯỜNG SA: http://www.ns- truongsa. blogspot. com
VŨ THÁI HÒA: http://www.arts- vuthaihoa. blogspot. com VÕ TÁ HÂN: http://www.hanvota. com/nhac/
PHẠM QUANG TUẤN: http://tuanpham. org/
HOÀNG NGỌC TUẤN:
http://www.tienve. org/home/ music/viewMusic. do;jsessionid= 8BADEE0D43EBC158 A657D7C53B264787
LÊ VÂN TÚ: http://nhacviet- ucchau.com/ index.html
NGUYỄN TUẤN: http://www.saigonli ne.com/nguyentua n/
PHẠM ANH DŨNG: http://www.saigonli ne.com/phamanhdu ng/
HOÀNG KHAI NHAN: http://www.saigonli ne.com/hkn/
THỤY MI:
NGỌC LOAN: http://www.ngocloan music.com/
ĐÀO NGUYÊN: http://www.daonguye nmusic.com/
TRANG THANH TRÚC: http://trangthanhtr uc.wordpress. com/
NGỌC THỂ: http://ngocthe. wordpress. com/
NGUYỄN THIỆN DOÃN: http://suoinguontam tu.com/Trangchu. htm
SONNY PHAN: http://www.sonnypha nmusic.com/
ĐINH TRUNG CHÍNH: http://www.dinhtrun gchinh.com/
HÀ CHƯƠNG: http://www.hachuong .com/
LINH PHƯƠNG: dương cầm – http://www.linhphuo ngproductions. com/index. html
HOÀNG VIỆT KHANH: http://www.hoangvie tkhanh.com/
HOÀNG CÔNG LUẬN – vĩ cầm, hòa âm: http://www.lacnam. com/
QUỐC TOẢN – keyboard, hòa âm: http://quoctoan. com/
MICHAEL HÙNG – saxo, hòa âm: http://www.michaelh ung.com/
QUỐC DŨNG – hòa âm: http://www.bluemelo dyvn.com/ quocdung/ begin.php
GIANG ĐÔNG – dương cầm, hòa âm: http://daviddong. net/giangdong/ index.php? section=1
NGUYỄN QUANG – dương cầm, hòa âm: http://www.myspace. com/nguyenquangs tudio
ĐẶNG THÁI SƠN – dương cầm cổ điển: http://www.dangthai son.net/
NGUYỄN QUỲNH – dương cầm cổ điển: http://quynhnguyen. com/music. aspx
ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG – tây ban cầm cổ điển: http://dodinhphuong .com/
ĐẶNG HUY HOÀNG – tây ban cầm cổ điển: http://artandclassi calguitar. com/hoangdang. htm
KIM CHUNG – tây ban cầm cổ điển: http://www.myspace. com/kimchung
VŨ CƯỜNG – trumpet – jazz: http://www.cuongvu. com/
PHẠM ĐỨC THÀNH – đàn bầu: http://www.phamduct hanh.com/
KHẮC CHÍ & HOÀNG BÍCH – nhiều loại đàn dân tộc: http://www.khacchi. com/index_ vn.html [/B]

Advertisements