Danh sách Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Sáng 3/8/2011, vị trí các bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn. Dưới đây là tiểu sử của các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

4 Phó Thủ tướng:
1. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (52 tuổi), quê Thái Bình, trình độ thạc sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng.
2. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (58 tuổi), quê Trà Vinh, trình độ tiến sĩ, học hàm Giáo sư, là ủy viên Trung ương Đảng.
3. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (57 tuổi), quê Quảng Nam, trình độ đại học, là ủy viên Bộ Chính trị.
4. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (56 tuổi), quê Nam Định, trình độ thạc sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng.

22 Bộ trưởng:
1. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (62 tuổi), quê Hà Nội, trình độ đại học, là ủy viên Bộ Chính trị, cấp bậc Đại tướng (tỉ lệ phiếu bầu 97,4%)
2. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (58 tuổi), quê Hải Phòng, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 91%)
3. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát (55 tuổi), quê Nam Định, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 93,6%)
4. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (59 tuổi), quê Đà Nẵng, trình độ đại học, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 81%)
5. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (56 tuổi), quê Hà Nội, trình độ Tiến sĩ, học hàm Giáo sư, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 74,4%)
6. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (58 tuổi), quê Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ, học hàm Phó giáo sư, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 96,2%)
7. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (60 tuổi), quê Lào Cai, trình độ đại học, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 96%)
8. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (55 tuổi), quê Ninh Bình, trình độ tiến sĩ, học hàm giáo sư, cấp bậc Trung tướng, là ủy viên Bộ Chính trị (tỉ lệ phiếu bầu 95%)
9. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (52 tuổi), quê Nam Định, trình độ thạc sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 94%)
10. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (54 tuổi), quê Nghệ An, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 92,4%)
11. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (58 tuổi), quê Hà Nội, trình độ đại học, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 87,4%)
12. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son (58 tuổi), quê Hà Nội, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 90,4%)
13. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình (57 tuổi), quê Trà Vinh, trình độ đại học, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 87,4%)
14. Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng (51 tuổi), quê Nam Định, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 71,2%)
15. Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng (55 tuổi), quê Vĩnh Phúc, trình độ thạc sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 92,2%)
16. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (56 tuổi), quê Thái Bình, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 92,8%)
17. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (52 tuổi), quê Hà Tĩnh, trình độ tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 79,2%)
18. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang (58 tuổi), quê Hà Tĩnh, ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 80,9%)
19. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (59 tuổi), quê Bắc Giang, trình độ kỹ sư, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 63,2%)
20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ khoa học, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 92%)
21. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (56 tuổi), quê Hậu Giang, trình độ đại học, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 91,2%)
22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (48 tuổi), quê Hải Dương, trình độ tiến sĩ, là ủy viên Trung ương Đảng (tỉ lệ phiếu bầu 92,6%)

Advertisements