Tranh của Tề Bạch Thạch nêu giá kỷ lục
* Danh họa Tề Bạch Thạch.
(TT&VH) – Một bức tranh vẽ bằng mực của nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng Tề Bạch Thạch (1864-1957) đã đạt giá 425,5 triệu NDT (khoảng 65 triệu USD) tại cuộc đấu giá của hãng Guardian Spring tổ chức tại khách sạn Bắc Kinh Quốc tế vào hôm 22/5.
Thành tích này là một kỷ lục về giá đối với tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc hiện đại và đương đại. Bức tranh được Tề Bạch Thạch hoàn thành khi ông ngoài 80 tuổi, mô tả một con chim ưng đậu trên cành thông.

Advertisements