Ghadafi's son house in France

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Kiến trúc sư Võ Thành Lân vừa email cho bạn bè thân thiết là kiến trúc sư nội ngoại thất ngôi nhà này, tôi thấy thích quá và được phép anh Lân tôi post lên blog của tôi. Có đến trên 30 hình ảnh, định lược bớt đi, nhưng tôi thấy cái gì cũng đáng xem, nhất là giới nghề, vì vậy đưa lên tất cả để các bạn cùng tham khảo.

Advertisements