Mời xem bản gốc trong "Thi nhân Quảng Ngãi":
http://thinhanquangngai.wordpress.com/2011/03/18/em-hi%E1%BB%83u-long-anh-th%C6%A1-h%C6%B0%C6%A1ng-dai/

EM HIỂU LÒNG ANH

(Kính tặng KTS, nhà báo Đoàn Đức Thành)

Đọc thơ anh mà lòng dạ bùi ngùi
Được và mất nào ai đo điếm được
Hà Nội hôm nay to lớn hơn nhiều lần trước
Vì đâu lòng ta vẫn không vui?

Chất ngất tòa cao, đường phố ngược xuôi
Xe bé xe to dòng đời chen lấn
Không gian sặc mùi khói xăng, bụi bẩn
Văn hóa văn phong cũng nhuốm màu “đô”.

Sắt thép bê tông biến di tích lô nhô
Trẻ hóa trăm năm thành vài ba tuổi.
Em hiểu lòng anh đang nhức nhối
Có cái gì hụt hẫng chẳng thành tên.

Xa Bác ư? Không là kế vững bền
Lạc tổ tiên, cội nguồn khác chi cây mất gốc.
Tên lửa dẫu bay siêu vận tốc
Vẫn cần bệ phóng, phải không anh.

Hết mưa rồi trời lại trong xanh
Còn đó còn đây hồn thiêng sông núi
Một chút lặng thôi, đừng buồn tủi
Được mất vô cùng… cuộc sống vẫn tiến lên!

Hương Đài

Advertisements