HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH NGÀY MỒNG 1 TẾT TÂN MÃO

Trưa hôm qua, Mồng 1 Tết Tân Mão (3-2-2011), con cháu đến chúc Tết ông bà, cơm nước xong cả nhà lại lên xe đi chúc Tết nhà thông gia và nhà anh em. Đến 22h mới về đến nhà. Mệt phờ râu chê. Dưới đây là một số hình ảnh gia đình chụp trong ngày đầu tiên của năm mới.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình con gái. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Con trai. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Gia đình Tết Tân Mão (2011). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements