ĐẠI HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI LẦN THỨ XI

KIẾN TRÚC VIỆT: Trong hai ngày 22-11 và 23-11-2010, Hội Nhà Văn Hà Nội đã tiến hành Đại hội tại Hà Nội. Sau khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây, Hội Nhà Văn Hà Nội đã có số lượng 558 hội viên, trong đó có 221 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đại hội đã nhất trí thông qua con số BCH là 11 người, nhưng chỉ có 6 người quá bán:
1. Phạm Xuân Nguyên – Chủ tịch
2. Dương Kiều Minh – Phó Chủ tịch
3. Nguyễn Sĩ Đại – Phó Chủ tịch
4. Bằng Việt
5. Bùi Việt Mỹ
6. Nguyễn Việt Chiến.

Advertisements