10 bài hát hay về Hà Nội

1. “Hướng về Hà Nội” (nhạc sĩ Hoàng Dương)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JVXEmHI9Dj

2. “Người Hà Nội” (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi)
http://www.youtube.com/watch?v=wIzNWOdxM6o

3. “Nhớ tuổi thơ Hà Nội” (nhạc sĩ Nguyễn Cường)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rZgVoYmt1P

4. “Gửi người em gái” (nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh)
http://www.youtube.com/watch?v=gknEAHHFE2c

5. “Em ơi Hà Nội phố” (thơ Phan Vũ, nhạc: Phú Quang)
http://www.youtube.com/watch?v=fF4615SgrJA

6. “Hà Nội và tôi” (thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhạc: Lê Vinh)
http://www.youtube.com/watch?v=4ko4sh0QH0I

7. “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” (nhạc sĩ Ngọc Khuê)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WdCVnxx2p1

8. “Chị tôi” (thơ Đoàn Thị Tảo, nhạc: Trọng Đài)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6oXjYVv_ob

9. “Trời Hà Nội xanh” (nhạc sĩ Văn Ký)

10. “Nhớ về Hà Nội” (nhạc sĩ Hoàng Hiệp)

Download bài hát Nhớ về Hà Nội

Advertisements