NGUỒN SÁNG[/B]

Khuya rồi anh vẫn chụp ảnh đèn
Ngày mai sinh nhật anh tặng em
Nguồn sáng nơi em soi sáng mãi
Tim anh nồng cháy cũng từ em

Mến tặng em Vũ Thái Hòa ngày sinh nhật
Hà Nội, ngày 01-10-2010

Advertisements