CHO EM TỪNG NGÀY BÌNH YÊN

Y PHƯƠNG

ở đấy
có trái tim Bình Yên đang đập
trong ngực một người

ở đấy
có một người
đang Bình Yên ngủ say trong một căn nhà

ở đấy
có một căn nhà
đang Bình Yên ủ lửa trong một khu rừng

ở đấy
có một khu rừng
bấy nhiêu lá bấy nhiêu tình yêu Bình Yên anh dành cho em

tình yêu anh dành cho em Bình Yên vẹn nguyên
óng ánh nắng từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày ngày ngày ngày ngày ngày Bình Yên…
chưa bao giờ thấm mệt.
* Non nước Trùng Khánh, nơi "óng ánh nắng từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày ngày ngày ngày ngày ngày Bình Yên…" của nhà thơ Y Phương. Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

Advertisements